AFM gaat gedragswetenschappen gebruiken in toezicht

AFM gaat gedragswetenschappen gebruiken in toezicht

De AFM heeft, in een onlangs verschenen rapport, kenbaar gemaakt dat zij in de toekomst meer gebruik gaat maken van inzichten uit de gedragswetenschappen.

Rationele consumenten?

De pensioen- en levenmarkt kent strikte regels met betrekking tot informatieverstrekking, zoals bijvoorbeeld de gestandaardiseerde communicatie in UPO’s en financiële bijsluiters.

Uitgangspunt van dergelijke standaarden voor klantcommunicatie is dat consumenten volledig rationeel handelen. Dit houdt vooral in dat zij alle beschikbare informatie grondig tot zich nemen en vergelijken voordat er een keuze wordt gemaakt, waarna er geregeld wordt geëvalueerd of de gemaakte keuzes nog altijd passend zijn bij de persoonlijke situatie. Gedragswetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de consument slechts gedeeltelijk rationeel handelt bij het maken van keuzes.

Factoren die ook een rol spelen bij het maken van keuzes zijn bijvoorbeeld:

 • De wijze waarop mogelijke risico’s worden gepresenteerd
 • De neiging van de klant om te kiezen voor een gunstig effect op de korte termijn (bijvoorbeeld liever nu over meer geld beschikken dan sparen voor extra pensioeninkomen)
 • De weerstand die de klant kan voelen bij het nadenken over “onprettige” onderwerpen zoals ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid

Hierdoor kan de consument keuzes maken die niet altijd optimaal zijn voor zijn of haar situatie op de korte en lange termijn.

Verandering in toezicht

Om die reden gaat de AFM zich in haar toezicht meer richten op de manier waarop informatie aan de klant wordt aangeboden door financiële instellingen. De beslisomgeving (zoals bijvoorbeeld de website waarop producten worden aangeboden) zal hiervoor onder de loep worden genomen. Ook zal de AFM meer aandacht besteden aan de effectiviteit van waarschuwingen die gecommuniceerd worden aan de klant, om hier indien gewenst alternatieve communicatievormen voor te onderzoeken.

Wat ons betreft is dit een uitstekende ontwikkeling. In de economische wetenschappen onderkent men al sinds enige tijd het effect van niet-rationele factoren op de besluitvorming van de consument. Het kon niet uitblijven dat dit inzicht ook in de financiële markten zou doorsijpelen.

We zijn benieuwd naar de verdere stappen die de AFM gaat zetten om deze inzichten in haar toezicht te implementeren.

Datum: 15 oktober 2016

Opdrachtgevers

 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen