Implementatie van een nieuw administratiesysteem

Implementatie van een nieuw administratiesysteem

Situatie

Bij een verzekeraar werd een nieuw administratiesysteem in gebruik genomen. In de eerste fase van het project werd hier een nieuw, eenvoudig overlijdensrisicoproduct voor ontwikkeld. Migratie van bestaande producten zou in een later stadium plaatsvinden. Colosseus was ingeschakeld om de systeemimplementatie te ondersteunen in samenwerking met de softwareleverancier.

Oplossing

Bij het implementeren van het systeem is gekozen voor een werkwijze waarbij iedereen samenwerkte aan het eindresultaat: er werd gewerkt in verschillende teams voor bijvoorbeeld interfaces, productinrichting en testen, maar tegelijkertijd vond er veel afstemming plaats en was iedere projectmedewerker betrokken bij de voortgang van het gehele project. Het positieve effect hiervan was, dat alle projectmedewerkers op de hoogte waren van benodigde wijzigingen en dat de impact van wijzigingen of oplossingen voor bugs integraal werd bepaald. Dit kwam de efficiëntie van de implementatie ten goede.

Het nieuwe administratiesysteem werd onderdeel van het al bestaande applicatielandschap bij de verzekeraar. Dit betekent dat er veel interfaces nodig waren tussen de verschillende systemen bij de verzekeraar. Dit is de reden dat er vanaf de start van het project veel aandacht was voor inbedding in het applicatielandschap; zodat alle interfaces uitvoerig werden getest vanaf het begin van de implementatie. In veel implementatietrajecten wordt de koppeling met andere systemen pas laat in het project opgepakt. Vaak heeft dit desastreuze gevolgen voor de doorlooptijd van het project en de kwaliteit van het eindresultaat, omdat er onvoldoende tijd is gereserveerd voor bugfixing en omdat men daardoor kiest voor “quick & dirty” oplossingen.

Naast ruime aandacht voor interfaces en goede onderlinge afstemming, lag de nadruk in dit implementatietraject sterk op STP processing. Parallel met het administratiesysteem werd daarom een webportal voor adviseurs ingericht. Vanaf de start van het project maakte dit portal een integraal onderdeel uit van systeemtests. De Colosseus consultant fungeerde in dit project als contactpunt voor de ontwikkelaars van het portal.

Colosseus heeft in dit project vooral gefunctioneerd als verbindende partij tussen de leverancier en de verzekeraar. Onderdeel hiervan was actieve advisering aan beide partijen over het efficiënt vaststellen, documenteren en implementeren van specificaties en beslissingen, het expliciet maken van klantwensen en deze vertalen naar oplossingen in het doelsysteem en het uitvoeren van uitgebreide data-analyses, mapping en coördinatie van reporting en klantcommunicatie.

Lampjes

Resultaat

Onze klant heeft aangegeven dat Colosseus een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het behalen van de doelstellingen en deadlines van het project. De uitgewerkte oplossingen blijken duurzaam en gebruiksvriendelijk te zijn. De onderdelen reporting en klantcommunicatie bevonden zich op het kritieke pad en Colosseus heeft geholpen om deze onderdelen weer op schema te krijgen.

Opdrachtgevers

 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen