Pensioenleeftijd 68: Juridische aspecten

Pensioenleeftijd 68: Juridische aspecten.

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2015 is door pensioenuitvoerders in één stap doorgevoerd. De einddatum van alle actieve polissen is zonder tussenstappen verhoogd naar 67 jaar. Omdat de verhoging van de AOW-leeftijd door de overheid wel in kleine stappen plaatsvindt was de gedachte dat er een periode zou zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW-leeftijd van elkaar verschillen. In 2021 zouden de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd weer gelijk lopen. Overzichtelijk toch? Niet meer nu de overheid met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar ook heeft aangekondigd de AOW-leeftijd voortaan afhankelijk te willen maken van de levensverwachting.

U denkt waarschijnlijk: het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd op de door mij uitgevoerde pensioenregelingen is verwaarloosbaar. Maar heeft u er ook bij stilgestaan dat de leeftijd waarop de pensioengerechtigde mag vervroegen of uitstellen niet afhankelijk is van de pensioenrichtleeftijd maar van de AOW-ingangsleeftijd? Kan uw uitvoering dit aan met al deze verschillende leeftijden?

Opbouwpercentage blijft gelijk

Het fiscaal maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen blijft gelijk: 1,875%. Alleen wordt deze wel gekoppeld aan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, in plaats van de huidige 67 jaar. Als u klant een regeling wilt met een eindleeftijd van 67 jaar is dat nog steeds mogelijk, maar moet wel het opbouwpercentage naar beneden worden bijgesteld.

Van 65 naar 67 jaar

Veel pensioenfondsen hebben de overgang van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar opgelost door in een klap het gehele pensioen om te zetten naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67. Veel verzekeraars hebben een andere oplossing gekozen: Opbouw vindt plaats op een nieuwe polis met eindleeftijd 67. De polis met een eindleeftijd 65 is premievrijgemaakt. Is deze oplossing bij een eventuele verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd ook houdbaar?

U kunt er voor kiezen alle polissen om te zetten naar een polis met de nieuwe eindleeftijd. Maar dat brengt een extra complexiteit met zich mee: de instemming van klant (ondernemingsraad) en verzekerde. Lastige zaken die u vast al eens met uw juristen heeft doorgesproken. Want in tegenstelling tot de verhoging naar 67 heeft u nu de juristen er vanaf het begin al bij betrokken, toch..?

Onze volgende blog mag u over twee weken verwachten. Dan komt de communicatie aan bod. Inmiddels hebben we als sector best veel ervaring opgedaan met pensioencommunicatie. Maar is dat altijd positief geweest? Of is er toch nog ruimte voor verbetering...?

Lees alle blogs

Opdrachtgevers

 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin