Specialist in data en processen

Sinds 2005 helpen we organisaties in de leven- en pensioensector met complexe vraagstukken en migraties

Pensioenakkoord

Onze branche staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. Het pensioenakkoord vraagt veel van fondsbestuurders, uitvoerders, ICT dienstverleners en alle andere dienst- en productverleners. Colosseus is de partner in tal van vraagstukken omtrent het pensioenakkoord. Onze software, Colosseus DataPlatform, is ontworpen voor datamigraties, datakwaliteit en procesmanagement. Een volledige configureerbare suite voor efficiënte uitvoering van migraties.

Onze oplossingen:

Datacontrole
Datacontrole
Aansprakencontrole
Migratie
Proces
Implementatie

Invaren

Invaren is maar één woord, maar met een enorme impact. Communicatie richting deelnemers, waardering van pensioenaanspraken, data overzetten, etc...

Datacontrole

Snel en efficiënt met onze geautomatiseerde software. Een 100% controle, geen steekproeven.

  • Aanwezigheidscontroles

  • Plausibiliteitschecks

  • Format checks

  • Rapportages

  • Web Interface voor inzicht en aanpassen

Aansprakencontrole

Als de data klopt is het van belang vast te stellen of de aanspraken kloppen. Onze aansprakenmodule rekent voor alle deelnemers de aanspraken door. U ontvangt een volledige rapportage over de bevindingen én mogelijke oplossingen.

Migratie

Onze ruime ervaring op het gebied van migraties hebben wij verwerkt in onze software en onze methodieken.

  • Volledige audittrail

  • Parametriseerbare transformatie tooling

  • Rapportagemodule

  • Gebruiksvriendelijke User Interface

Proces

Wat er gebeurt met pensioendata de komende jaren moet vastgelegd worden en reproduceerbaar zijn. Het procesmanagement component van onze software legt exact vast welke stappen gezet zijn met en op welke data. U bent volledig in control.

Implementatie

U gaat wellicht een nieuw systeem implementeren voor de administratie van WTP. Onze consultants kennen de WTP én het huidige stelsel en hebben ieder jarenlange ervaring binnen onze branche. Van data- en businessanalyse tot testen en systemen configureren. Wij helpen u graag.