Specialisten in data & processen

Al 20 jaar helpen we organisaties in de Leven- en Pensioenbranche met complexe uitdagingen.

Pensioenakkoord

Onze branche staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. Het pensioenakkoord vraagt veel van fondsbestuurders, uitvoerders, ICT dienstverleners en alle andere dienst- en productverleners. Colosseus is de partner in tal van vraagstukken omtrent het pensioenakkoord. Onze software, Colosseus DataPlatform, is ontworpen voor datamigraties, datakwaliteit en procesmanagement. Een volledige configureerbare suite voor efficiënte uitvoering van migraties.

Onze oplossingen:

Uitdagingen pensioenbedrijven
Uitdagingen pensioenbedrijven
Uitdagingen pensioenbedrijven
Uitdagingen pensioenbedrijven
Uitdagingen pensioenbedrijven
Uitdagingen pensioenbedrijven

Invaren

Invaren is maar één woord, maar met een enorme impact. Communicatie richting deelnemers, waardering van pensioenaanspraken, data overzetten, etc...

Datacontrole

Snel en efficiënt met onze geautomatiseerde software. Een 100% controle, geen steekproeven.

  • Aanwezigheidscontroles

  • Plausibiliteitschecks

  • Format checks

  • Rapportages

  • Web Interface voor inzicht en aanpassen

Aansprakencontrole

Als de data klopt is het van belang vast te stellen of de aanspraken kloppen. Onze aansprakenmodule rekent voor alle deelnemers de aanspraken door. U ontvangt een volledige rapportage over de bevindingen én mogelijke oplossingen.

Migratie

Onze ruime ervaring op het gebied van migraties hebben wij verwerkt in onze software en onze methodieken.

  • Volledige audittrail

  • Parametriseerbare transformatie tooling

  • Rapportagemodule

  • Gebruiksvriendelijke User Interface

Proces

Wat er gebeurt met pensioendata de komende jaren moet vastgelegd worden en reproduceerbaar zijn. Het procesmanagement component van onze software legt exact vast welke stappen gezet zijn met en op welke data. U bent volledig in control.

Implementatie

U gaat wellicht een nieuw systeem implementeren voor de administratie van WTP. Onze consultants kennen de WTP én het huidige stelsel en hebben ieder jarenlange ervaring binnen onze branche. Van data- en businessanalyse tot testen en systemen configureren. Wij helpen u graag.