1. dienstverlening
 2. datakwaliteit pensioenfondsen

Datakwaliteit pensioenfondsen

Onderdeel van het proces om de risico's voor de datakwaliteit te mitigeren is data controleren en corrigeren, dit behelst ook de historische data. We hebben hiervoor een QuickScan opgezet.

Het doel hiervan is het borgen van juiste en volledige aanspraken van deelnemers, zodat zij het juiste individuele pensioenvermogen na invaren krijgen.

Datakwaliteit pensioenfondsen

Waarom Colosseus?

 • Jarenlange ervaring in de pensioensector
 • Specialisten in datakwaliteit
 • ISO gecertificeerd
 • Oplossing op maat
 • Fit-for-purpose software
 • Structureel aantonen DQ tot invaren

Onze oplossing is een QuickScan

Wij kennen de pensioensector als geen ander. Met de combinatie van pensioeninhoudelijke kennis en dataspecialisme helpen we pensioenfondsen controle te krijgen over de datakwaliteit.

Hoe doen we dat? 
De QuickScan bestaat uit data-analyses en data profiling via onze specifiek ontwikkelde software Colosseus DataPlatform (CDP).  

Dat bestaat uit:
1. Controle van ‘platte data’ op basis van de kritische data elementen (KDE)
2. Volledige narekening van de aanspraken via onze aansprakenmodule. 

Dit geldt in beginsel voor 100% van de portefeuille en zien wij als ‘get clean’. Daar waar de geautomatiseerde controles aanleiding toe geven, kunnen onze actuarissen, eventueel samen met u, deelwaarnemingen of specifieke analyses uitvoeren.

Uiteraard worden de uitgevoerde controles en resultaten, maar ook aanbevelingen en conclusies in een helder rapport aan u opgeleverd.

Daarmee bent u aantoonbaar in control

Voor de periode ná de QuickScan tot aan invaren kennen wij ook een ‘stay clean’ aanbod. 

Laten we kennismaken
Datakwaliteit invaren software

Hoe wij u helpen

 1. Bewezen technologie

 2. Duidelijk proces

 3. Inzage in juistheid data én aanspraken

 4. Duidelijke rapportage met bevindingen, aanbevelingen

 5. Expertise voor oplossing van bevindingen

 6. Expertise voor deelwaarnemingen

 7. Aantoonbaar in control

 8. "Get clean" én "Stay clean"

Neem contact op voor een adviesgesprek
Grote hoeveelheden pensioendata