Eigen software

In 2012 zijn wij gestart met het zelf (door)ontwikkelen van software ter ondersteuning van onze dienstverlening.

We zochten ondersteuning voor trajecten waarbij wij vaak betrokken waren (buiten MS Office en VB) zonder direct gebruik te moeten maken van de bekende grote externe softwarepakketten. Deze zijn vaak wel zeer uitgebreid, maar voor een tijdelijk project als een migratie overcompleet met een navenant kostenplaatje. Nog los van de resources die daarvoor vaak niet aanwezig zijn.

Wat we nodig hadden was specialistische software voor data-gerelateerde projecten binnen de verzekerings- en pensioenmarkt.

Colosseus Data Platform (CDP) is een volwassen applicatie waarin onze lessons learned verwerkt zitten. We blijven verbeteren door goed naar onze klanten te luisteren.

CDP

Colosseus Consult helpt verzekeraars en pensioenuitvoerders al 10 jaar bij migratietrajecten.

Zonder uitzondering complexe trajecten, waarbij allerlei facetten een rol spelen. Van controle op data(kwaliteit) tot transformatie en van businessanalyse tot verrijking via businessrules. Elke portefeuille kent zijn eigen eigenaardigheden en mogelijke struikelblokken, de datastructuur van elk systeem is anders. De eisen die aan de data worden gesteld, de controles, de beslissingen die gemaakt worden bij productrationalisatie en diverse andere aspecten zorgen ervoor dat elk migratietraject een uitdaging is.

Bij elk traject worden er nieuwe codes geschreven voor de datatransformaties, businessrules en validaties. De vraag die wij ons voortdurend stellen: hoe maken we migratietrajecten effici├źnter, beheersbaarder en goedkoper? Want gedurende deze trajecten worden de businessrules steeds uitgebreider en naarmate de deadline nadert, wordt er steeds meer op tijd en kosten gelet. Tegelijkertijd wordt de tijd die nodig is om wijzigingen door te voeren langer en de foutgevoeligheid groter.

Colosseus Data Platform

Colosseus Data Platform (CDP) is door onszelf ontwikkelde software. De geautomatiseerde migratiestraat, waarmee de dataconversie en -validatie bij migraties automatisch kan worden doorgevoerd en elke stap wordt vastgelegd, is een belangrijk onderdeel hiervan. Allerlei businessrules zijn vastgelegd in de configuratie en niet in code. Hierdoor kunnen we gedurende het migratietraject wijzigingen snel implementeren.

Een ingebouwd controlframework legt alle stappen op het gebied van data en proces vast. De begin- en eindsituatie worden met elkaar vergeleken en er wordt direct duidelijk welke gegevens zijn uitgevallen.

Dankzij CDP voert u uw migratie op kwalitatief hoog niveau uit. Ook bespaart u aanzienlijk op tijd en kosten.

CDP