Systeemimplementatie

In het verleden is door grote financiële organisaties geïnvesteerd in mainframes en informatiesystemen. Deze systemen zijn vaak nog steeds de kern van administratieve en bedrijfskritische processen. Inmiddels zijn de systemen echter verouderd en vormen ze een flinke kostenpost.

Jarenlang is hier weinig aandacht aan besteed omdat andere onderwerpen, zoals de woekerpoliscompensatie en Solvency2, meer prioriteit hadden. De verouderde legacy systemen waren nog operationeel en de systeemgebruikers van de organisatie hadden veel kennis van en ervaring met deze systemen. Hierdoor werd de noodzaak om te investeren in een nieuw systeem beschouwd als secundair belang.

Systeemimplementatie

Integreren van een nieuw systeem

De consultants van Colosseus fungeren als waardevolle partners binnen implementatietrajecten. Onze consultants beschikken over goede analytische vaardigheden. Wij denken met onze klanten mee over de beste oplossingen voor het implementeren.

Volgens onze ervaring loont het om samen met de klant deze requirements te detailleren en ervoor te zorgen dat de implementatie hiervan past binnen de architectuur en functionaliteiten van het nieuwe administratiesysteem.

Kortom: waar de leverancier stopt, gaan wij verder. Dit resulteert in een kwalitatief betere en breder gedragen implementatie en minder correcties achteraf.

Transfer

Met Colosseus bent u verzekerd van:

  • Grondige analyse van doelsysteem
  • Actieve ondersteuning bij het detailleren van de requirements
  • Stroomlijning van implementatietraject
  • Veel aandacht voor toekomstbestendige implementatie