Rationalisatie van een grote closed book levenportefeuille

Rationalisatie van een grote closed book levenportefeuille

Situatie

Bij een levensverzekeraar waren honderden levenproducten in gebruik, in verschillende administratiesystemen. De verzekeraar is een groot project gestart om deze producten terug te brengen tot een paar eenvoudige producten, onderverdeeld in onder meer premiebetalende en premievrije polissen, lijfrentepolissen, traditionele en beleggingspolissen.

Voor de gerationaliseerde producten is een nieuwe verzekeringstechnische administratie in gebruik genomen. Colosseus is betrokken geweest bij het ontwerpen en implementeren van de productrationalisatie in de nieuwe administratie, samen met de leverancier van het nieuwe systeem.

De definitie van een “product” werd bij deze verzekeraar bepaald door de volgende kenmerken:

 • Type product (beleggen, traditioneel, premiebetalend en uitkerend)
 • Aanwezige dekkingen
 • Tariefgroepen
 • Fiscale regimes
 • Aanwezige clausules
 • Winstdelingsmogelijkheden
 • Restitutiemogelijkheden
 • Doelgroep van het product/commerciële productnaam

Oplossing

Driehonderd producten uit de levenportefeuille zijn teruggebracht tot twee producten. Het type product in combinatie met de belangrijkste dekking vormde de essentie voor het indelen van de verschillende originele producten in de twee doelproducten. Alle andere eigenschappen van deze producten zijn omgevormd tot producteigenschappen in de doelproducten. Hieronder een aantal voorbeelden.

Tariefgroepen

In het doelsysteem was het mogelijk om op productniveau de benodigde gegevens voor tarieven, interest en sterftetafels te definiëren, bijvoorbeeld in generieke tabellen met alle mogelijk te gebruiken sterftetafels. Deze gegevens konden per polis verder worden gespecificeerd.

Door te werken met diverse referentietabellen in het doelsysteem en een verwijzing naar deze tabellen op polisniveau, was het mogelijk om de verschillende tarieven toepasbaar te maken binnen één product. Waar mogelijk werden verschillen in de kostenstructuur samengevoegd. Met deze oplossing werd het onderhouden van de tarieven een stuk eenvoudiger.

Fiscale regimes

Het is vaak een heet hangijzer in productrationalisaties: de vele fiscale regimes die van toepassing zijn. Deze zijn bij de klant in de nieuwe producten behouden met behulp van een nieuwe variabele eigenschap op de polis om het regime in te vermelden. Daarnaast zijn alle benodigde gegevens voor fiscale behandeling van de polissen, opgenomen in een aparte functionaliteit van het doelsysteem. Zo was het mogelijk om niet de volledige polishistorie mee te migreren, maar alleen de relevante gegevens voor de fiscale behandeling. De gegevens die in dit kader gemigreerd zijn, zijn bijvoorbeeld de hoogste en laagste premie in enig verzekeringsjaar, de waarde economisch verkeer per diverse data inclusief eventuele vrijstellingen en het aantal jaren aaneengesloten premiebetaling.

De productdifferentiatie op basis van fiscaal regime is hiermee verdwenen. Polissen werden gemigreerd met behoud van het (oude) regime, omdat er goed rekening werd gehouden met de beperkte wijzigingsmogelijkheden die hiervoor gelden.

Clausules

In de historie van de levensverzekeringen zijn clausules vaak gebruikt om de meest uiteenlopende polisvoorwaarden vast te leggen. Bij de rationalisatie zijn de begunstigdenclausules en uitsluitingsclausules in stand gehouden, maar de andere clausules zijn omgevormd tot producteigenschappen. Bijvoorbeeld:

 • Premievrijstellingsclausules bij arbeidsongeschiktheid zijn omgezet in aanvullende dekkingen.
 • Clausules met betrekking tot het aankopen van lijfrente zijn omgevormd tot een percentage van het verzekerd bedrag bestemd voor de aankoop van een lijfrente, geregistreerd als eigenschap op de polis (en 0% indien niet van toepassing).
 • Optierecht is geregistreerd als variabele eigenschap op de polis, die plaats bood voor de verschillende toegepaste varianten.

Resultaat

Onze klant is erg tevreden over de bijdrage van Colosseus aan het project. Met name het actief meedenken, de mate van initiatief nemen en het onderbouwd voorstellen van oplossingen is zeer gewaardeerd. De periode die onze consultants nodig hadden voor het leren kennen van het doelsysteem, het omliggende applicatielandschap en de projectinrichting was kort, waardoor de consultants snel volledig inzetbaar waren. Dit resulteerde in positieve reacties van de klant. Colosseus heeft actief bijgedragen aan het behalen van de deadlines en kwaliteitseisen binnen het project.

Opdrachtgevers

 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen