Gestroomlijnde migratie binnen handbereik

Migratie

Migratie

Binnen de branche van de financiële dienstverlening is het vroeg of laat nodig om de data uit administratiesystemen te migreren. Dit kan nodig zijn vanwege de overgang naar een nieuw systeem om het verouderde systeem te vervangen, om twee systemen in één systeem samen te voegen, of om de data over te zetten naar een nieuwe uitvoerder.

Aandachtspunten bij migratie

Dataschoning is in de meeste gevallen noodzakelijk. Dit kan gedaan worden voorafgaand aan de migratie in het bronsysteem, of tijdens de migratie met migratiesoftware.

Een migratie zorgt voor diverse aandachtspunten. Zo wordt er een strakke deadline gesteld waarop de gegevens omgezet moeten zijn. De data moeten te allen tijde zo goed mogelijk beschikbaar blijven. Alle brondata worden controleerbaar omgezet naar doeldata. De veiligheid van de privacygevoelige informatie moet gewaarborgd zijn.

Indien klantcommunicatie vereist is, zoals bij commerciële migraties, ligt er veel nadruk op het communicatietraject en activeringsbeleid. Het is van groot belang dat de klantcommunicatie goed is vastgelegd en gemakkelijk te raadplegen is.

Migratieproces

Door middel van onze Agile aanpak en op basis van onze ervaring zijn wij in staat om het migratieproces snel operationeel te krijgen, terwijl de dagelijkse operatie draaiende wordt gehouden.

Wij garanderen snelle resultaten met een hoge kwaliteit. Die garantie bieden wij. Dit is geïncorporeerd in de wijze waarop wij de processen ontwerpen. Security, herbruikbaarheid en volledige reproduceerbaarheid van de processen zijn belangrijke pijlers.

Onze consultants bieden ondersteuning in alle fases van het migratietraject, van de voorbereiding tot de nazorg. Afhankelijk van uw wensen kan er ook enkel op specifieke onderdelen een bijdrage worden geleverd, bijvoorbeeld bij het opstellen van het plan van aanpak, of bij het analyseren van de brondata.

Ondersteuning bij migratietrajecten

Ondersteuning bij migratietrajecten door onze consultants is van meerwaarde, want:

 • Onze consultants hebben uitgebreide businesskennis en ervaring met verschillende conversietrajecten.
 • Wij handelen oplossingsgericht en pragmatisch.
 • Wij denken actief mee met onze klanten en we helpen u om klantwensen te vertalen naar heldere requirements en definities.

Wij hebben inmiddels deelgenomen aan diverse conversietrajecten, bij onder andere AON, ASR, De Amersfoortse, De Goudse, Interpolis, Nationale Nederlanden en Robeco.

Colosseus Data Platform, onze software

Wij maken gebruik van het Colosseus Data Platform en de Rekenbox Pensioenadministratie, plus enkele applicaties op basis van SSIS en MS SQL. Zodoende verlopen onze migratietrajecten volledig controleerbaar en auditable. Onze software-oplossingen zijn in eigen beheer ontwikkeld.

Door de flexibele opzet van deze oplossingen wordt veel tijd bespaard. Er wordt nauwkeurig bijgehouden welke stappen in het proces door welke personen gezet zijn en dit wordt vastgelegd in het dossier. Door de korte doorlooptijd kunnen wij tegen relatief lage kosten opereren.

Functionaliteiten van onze software

 • Onze software kan gekoppeld worden aan externe systemen om op die manier checks, verrijkingen en ontdubbelingen te laten plaatsvinden.
 • De procesinrichting gebeurt middels configuratie. Bij de procesinrichting hoeft niets geprogrammeerd te worden. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijdwinst.
 • Onnodige stappen worden vermeden door modellering.
 • Het management heeft direct en accuraat inzage in de voortgang van het project. De volledige managementinformatie is op eenvoudige wijze in te richten.
 • Auditors of externe toezichthouders kunnen snel en adequaat van informatie worden voorzien, dankzij de volledige (100%) audittrail.
 • Onze software is blijvend inzetbaar, waardoor periodieke controles mogelijk zijn.
 • Er is geen software installatie nodig, het systeem is webbased, waardoor het eenvoudig is om gelijktijdig samen te werken op verschillende locaties.
 • Wij nemen alle benodigde veiligheidseisen streng in acht en zorgen voor de noodzakelijke privacymaatregelen ten aanzien van deze kwetsbare informatie.

Controleerbaar migreren?
Colosseus neemt het uit handen!

Analyse

Deze activiteit is erop gericht om inzicht te krijgen in de bronsystemen en -archieven, de businessprocessen (en hun kritische planning), de kwaliteit van de data en de mogelijkheden rondom het gebruik van externe bronnen.

Wij werken met iteratieve cycli, met aan het begin een analysefase (quick scan) gevolgd door doorlopende proefmigraties, die uiteindelijk leiden tot de overeengekomen kwaliteitscriteria.

Clustering

Door middel van clustering op grond van de data vinden we pensioenregelingen of levenproducten binnen de portefeuille, die snel gemigreerd zouden kunnen worden. Dit is mogelijk omdat deze niet complex zijn en de datakwaliteit hoog is.

Zodoende kunnen wij met deze clusters snel proefmigraties uitvoeren, terwijl parallelle definities worden verscherpt en data worden geschoond voor de complexere clusters.

Mapping

Binnen deze activiteit maken we een vertaling van de velden van het bronsysteem naar de velden van het doelsysteem. Hierdoor weten we welke dataverrijking er nog plaats dient te vinden. Wij streven naar het realiseren van een hoge automatiseringsgraad door bijvoorbeeld het koppelen met externe bronnen, waarschijnlijkheidstoetsen en het toepassen van self-learning technieken.

Tot slot worden na deze activiteit de transformatie- en rekenregels gedefinieerd en geïmplementeerd.

Proces definiëren

Binnen deze activiteit stellen wij in samenspraak het control framework op, ontwerpen we rapportages en adviseren we over de logische en technische processen. Daarbij leggen wij een aantal door ons ontworpen standaarden voor in het ontwerpproces.

Een belangrijke output van deze activiteit is de testdefinitie. Wij zijn van mening dat de migratie niet ophoudt door de data enkel aan te leveren aan het doelsysteem. Daarom controleren wij ook of de overgezette gegevens daadwerkelijk de verwachte functionele uitkomsten geven in het doelsysteem.

Mocht het nodig zijn dat gedurende het migratietraject ook brieven of e-mails verstuurd worden naar relaties, dan zullen wij die in deze fase van het traject ontwerpen en opstellen.

Indien de migratie wordt uitgevoerd met de inzet van het Colosseus Data Platform, kan de software de klantcommunicatie verzorgen. Binnen de software bestaan uitgebreide mogelijkheden voor het genereren en vastleggen van klantcommunicatie en rappelprocedures.

Migratie

Bouwen en Installeren

Indien onze software bij uw project wordt ingezet, dan configureren en testen wij in deze fase onze software naar de overeengekomen migratiedefinities, zoals mapping, koppelingen, validaties, processen, controles en rapportages en eventuele brieven.

Als onze consultants uw project ondersteunen zonder het gebruik van onze software, dan richten wij ons in deze fase op het implementeren van het doelsysteem, het uitwerken van de teststrategie of andere werkzaamheden die in deze fase van het project gewenst zijn.

Migratie

Door middel van iteratieve cycli met betrekking tot de test-migratiebatches worden alle definities verfijnd. Zowel in een testomgeving van het doelsysteem als in het bronsysteem, worden er functionele testen uitgevoerd. Wij controleren zodoende de aansluiting tussen bron- en doelsysteem. De opgeleverde resultaten worden gebruikt om het cluster goed over te brengen naar het doelsysteem. Validatieregels voor de opvolgende clusters worden uitgebreid en het betreffende cluster wordt in het Colosseus Data Platform of in het bronsysteem opgeschoond. Alle doorlooptijden worden nauwkeurig gemeten, zodat de definitieve migratie zorgvuldig ingepland wordt.

Meer weten over migratietrajecten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Opdrachtgevers

 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen