Datakwaliteit pensioenfondsen Wtp

Datakwaliteit op orde, hoe pak je dat aan?

Met de Wet Toekomst Pensioen (Wtp) is datakwaliteit, voor pensioenfondsen die invaren in het nieuwe pensioenstelsel, van essentieel belang. Deelnemers moeten er tenslotte op kunnen vertrouwen dat de omzetting naar individuele pensioenpotjes juist en volledig is gedaan. Maar hoe toon je dit aan als pensioenfonds?

De Pensioen Federatie heeft hiervoor een Kader Datakwaliteit (zes fases) opgesteld, die pensioenfondsen moeten doorlopen. Door aantoonbaar dit kader te doorlopen laat een pensioenfonds zien datakwaliteit te borgen vóór het invaren.

Colosseus helpt bij een tweetal belangrijke stappen uit dit kader. Het gaat dan om de daadwerkelijke data analyses en deelwaarnemingen met daaraan gekoppeld de rapportage en beoordeling. Hoe?
Onze aanpak en oplossing is een QuickScan en zien wij als ‘get clean’. Alle data wordt geanalyseerd, er kan besloten worden welke issues gecorrigeerd moeten worden en er is een plan van aanpak om issues structureel op te lossen.

De QuickScan is opgezet op basis van ruime ervaring met datakwaliteitsonderzoeken en bestaat uit 2 stappen:

1. Data analyses op basis van kritieke data-elementen (KDE’s)
Dit zijn de generieke analyses van de kritische data elementen. Hier wordt gekeken naar de compleetheid, datavaliditeit en accuraatheid van de data. Deze controle wordt volledig uitgevoerd met behulp van ons eigen ontwikkelde software Colosseus DataPlatform (CDP).

2. Volledige narekening van de aanspraken
Dit is de extra controle die wij als aanvulling op het kader van de Pensioen Federatie leveren. Hierdoor wordt meer zekerheid verkregen op de juistheid van de huidige aanspraken in de administratie. De controle van de aanspraken wordt uitgevoerd met behulp van onze aansprakenmodule.

Al tijdens de controle starten wij met het maken van rapportages. Alle uitgevoerde werkzaamheden, uitkomsten en conclusies worden vastgelegd in een rapport. Onderdeel van dit rapport is ook een plan van aanpak. Hierin staan de acties die nodig zijn om de datakwaliteit op het juiste niveau voor invaren te brengen.

Voor de periode ná de QuickScan tot aan het invaren kennen wij ook een ‘stay clean’ aanbod. Hiermee worden toekomstige structurele issues voorkomen.

Colosseus DataPlatform (CDP)
CDP kenmerkt zich door een configureerbare wijze van invoeren/inrichten. Dat wil zeggen dat alle controles, transformaties en business rules op en met de data configureerbaar zijn en geen coderen verlangen.

De datastructuur van een bronsysteem wordt tevens geconfigureerd zodat niet eerst een mapping of transformatie nodig is.

Overige kenmerken:
· De KDE’s zoals bepaald door de Pensioen Federatie zijn standaard aanwezig
· Aanvullend hebben we een grote standaard set aan validaties (o.a. verbandcontroles en logische validaties)
· Aanvullende specifieke analyses als gevolg van het reglement kunnen worden toegevoegd aan de configuratiebestanden
· Toegestane afwijkingen op de generieke en specifieke analyses worden in overleg bepaald en geconfigureerd.

Op basis van aanwezige data in CDP kan vervolgens voor het volledige deelnemersbestand de aanspraken doorgerekend worden. Voor alle deelnemers worden de aanspraken berekend en vergeleken met de aanspraken uit de administratie. Verschillen worden getoond, inclusief de impact op voorzieningen. Omdat alle stappen in CDP en de aansprakenmodule worden vastgelegd (wie, wat, wanneer) zijn alle resultaten 100% auditable en reproduceerbaar.