klantcase migratie monuta

Succesvolle migratie uitgevoerd bij Waard Verzekeringen

Succesvolle migratie van 5000 polissen uit de overgenomen portefeuille van Monuta. Colosseus Consult heeft Waard Verzekeringen geholpen bij de succesvolle migratie van circa vijfduizend levensverzekeringspolissen naar een nieuw doelsysteem. ’Een geslaagde migratie zonder overlast voor de polishouder’.

Situatie

Waard Verzekeringen maakt deel uit van Chesnara, een succesvolle Engelse verzekeringsonderneming gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsbedrijven. Onder Waard Verzekeringen bieden de verzekeraars Waard Leven en Waard Schade hun diensten aan en wordt de administratie voor een aantal andere verzekeraars verzorgd. Vanuit Wognum verzorgen zij de verzekeringen van meer dan 100.000 klanten.

Met ingang van 1 oktober 2019 heeft Waard Verzekeringen circa vijfduizend niet-uitvaartverzekeringen van Monuta overgenomen. Lorens Kirchner, algemeen directeur bij Waard Leven: ‘’De overname past goed in onze strategie om polissen die niet meer bij andere verzekeraars passen een nieuw thuis te bieden. Waard is goed in staat het gewenste niveau van dienstverlening waar te maken en ervoor te zorgen dat klanten geen nadeel ondervinden van een overstap’’.

Migratie van de nieuwe portefeuille Om het migratie proces goed te laten verlopen zocht Waard een ervaren partner met een praktische oplossing en aantoonbare ervaring op het gebied van migraties. Lorens Kirchner: ‘’Uit de gesprekken met Colosseus bleek dat zij op alle vlakken aan onze wensen konden voldoen. Zij lieten duidelijk blijken dat ze ervaring hebben en de problematiek kennen. Bovendien beschikken ze over in-house software dat gebruikt wordt voor het gecontroleerd laten verlopen van het migratietraject’’.

Oplossing

Fit-gap analyse

Fit-gap analyse Colosseus hanteert een gefaseerde aanpak bij het migreren van de data. Het begint met een fit-gap analyse op de over te nemen portefeuille. Bij de fit-gap analyse wordt onderzocht of de polissen uit de over te nemen portefeuille zijn te administeren in het beoogde doelsysteem. Er wordt allereerst een analyse uitgevoerd op de omvang en samenstelling van de portefeuille. De portefeuille wordt gecatagoriseerd in groepen en er wordt onderzocht welke van deze groepen 1 op 1 overgenomen- en geadministreerd kunnen worden binnnen de huige versie van het doelsysteem. Voor de overige groepen wordt gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn (bv rationalisatie of functionaliteiten toevoegen) om ook deze te administreren. De fit-gap analyse resulteert in een rapport met naast een overzicht van de portefeuille ook aanbevelingen ten aanzien van de noodzakelijke aanpassingen binnen het doelsysteem.

De migratie

De daadwerkelijke migratie is gestart met een analyse van het bronsysteem en de datastructuur hiervan. De analyse was nodig om de benodigde- en relevante gegevens te kunnen extraheren uit de vele brontabellen. Het geaggregeerde bestand wat op basis hiervan kon worden vervaardigd was input voor de eerste controles uitgevoerd door het actuariaat Waard. Vervolgens is het doelsysteem geanalyseerd en konden de benodigde validatie-, schoning-, verrijking- en transformatieregels worden opgesteld die hebben gediend als basis voor de inrichting van de migratiesoftware.

Aan de hand van verschillende proefmigraties en de resultaten hiervan kon zowel de migratiesoftware als het doelsysteem verder worden geoptimaliseerd en voorbereid. Daarna kon de daadwerkelijke migratie uitgevoerd worden. Door de jarenlange opgedane kennis en ervaringen is Colosseus in staat geweest de omzetting effectief en geruisloos te laten plaatsvinden.

Resultaat

Waard Verzekeringen laat weten tevreden te zijn over het resultaat en de samenwerking met Colosseus. Lorens Kirchner: ‘’De samenwerking met Colosseus hebben wij als plezierig en effectief ervaren. Colosseus beschikt over een efficiente schoning/migratiestraat en we hebben samen met Colosseus een show-case kunnen neerzetten om daarmee snel en effectief ook nieuwe levenportefeuilles te kunnen onboarden en daarvan kunnen we stellen dat dit prima is gelukt’’.