Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren hoe Colosseus Consult omgaat met de persoonsgegevens die zij via de website www.colosseus.nl verkrijgt.

Uw privacy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming). In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens via de website verzameld worden en hoe Colosseus Consult deze gegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door Colosseus Consult verzameld?

Indien u gebruik maakt van het contactformulier worden de volgende gegevens verzameld:

  • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail

Indien u solliciteert op een vacature, worden de volgende gegevens verzameld:

  • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail

  • Adresgegevens: adres, postcode, plaats

  • Sollicitatiebrief

  • CV

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:

  • Om de verzochte informatie toe te sturen en/of vraag te beantwoorden (contactformulier).

  • Om contact op te nemen (contactformulier).

  • Om een sollicitatie te kunnen beoordelen (vacatures). Colosseus Consult kan sollicitatiebrieven en cv’s ten behoeve van eventuele toekomstige vacatures bewaren (‘in dossier houden’.) Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie kenbaar te maken.

Colosseus Consult gebruikt uw gegevens niet voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daar geen toestemming voor heeft verleend.

Veiligheid persoonsgegevens

Colosseus Consult gaat strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten de persoonsgegevens die Colosseus Consult van u heeft verwerkt opvragen. Desgewenst kunt u deze gegevens laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, en u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht om de door u aan Colosseus Consult verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Colosseus Consult. Ten slotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Contact

Indien u vragen heeft of wenst te reageren op onze privacy statement dan kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@colosseus.nl

Wijzigingen

Colosseus Consult is gerechtigd dit privacy statement te wijzigen. Op deze webpagina kunt u altijd het actuele privacy statement vinden.