Ontzorgen

Wij richten ons specifiek op de Leven- en Pensioenbranche. Daar ligt onze kennis en expertise! De Leven- en Pensioenbranche is complex en sterk aan veranderende regelgeving onderhevig. Zo staat de pensioensector met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor een enorme transitie en juiste data is hiermee nog meer belangrijk geworden.

Een verzekeraar of pensioenuitvoerder heeft een grote verantwoordelijkheid voor data maar is er ook sterk afhankelijk van. Bij Colosseus weten we dat juist het samenspel van die terreinen (data en vakinhoudelijke kennis) een specifieke benadering vraagt. Immers zonder data, geen klantbediening en zonder hoog specialistische materiekennis, geen administratie!

Wij zijn specialist in vakinhoudelijke kennis, methodieken en hebben software waarmee we onze klanten helpen bij het dynamische samenspel van vakinhoudelijke kennis en data.


Visie Colosseus

Waarom Colosseus?

 • Specialist in de Leven- en Pensioenbranche
 • Aanzienlijke besparing in tijd en kosten
 • Ervaring met grote en kleine migraties
 • Volledig ontzorgd
 • Gespecialiseerde eigen software
 • Specifieke hulp waar nodig

Onze diensten

 • 1
  Datamigraties
 • 2
  Datakwaliteit
 • 3
  Implementaties
 • 4
  Testen
 • 5
  Interim

Datamigraties

Complexe migratietrajecten beheersbaar maken. Dat is waar we goed in zijn en wat we graag doen.

Datamigraties draaien om het tijdig, juist en volledig overbrengen van data van het ene naar het andere systeem. Dat moet vastgelegd en aangetoond worden. Vaak migreren we ook nog richting een nog niet volledig gefixeerd doelsysteem, een extra toevoeging aan de complexiteit.

Hoe maken we het migratietraject efficiënter, beheersbaarder en daarmee goedkoper?

Onze methodiek en onze software zijn erop gericht een steeds beter antwoord te geven op die vraag. Dat is nooit ‘af’, we blijven onszelf uitdagen.

Datakwaliteit

Datakwaliteit

Het gaat erom om dat een deelnemer krijgt waar deze recht op heeft, dat er vertrouwen en zekerheid is in de juistheid van de administratie. Correcte data en correct gebruiken van data is hierbij een voorwaarde.

Er zijn verschillende mogelijkheden om datakwaliteit te beoordelen. Het is daarbij zeker niet altijd nodig alle rekenregels na te bouwen of een integrale reken technische controle uit te voeren.

Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende en wenselijke mogelijkheden bij het beoordelen van de datakwaliteit.

Lees verder
Datakwaliteit

Implementaties

Onze ervaren businessanalisten helpen met de implementatie van een nieuw administratiesysteem. Het implementeren van een nieuw systeem vereist vaak een nauwe samenwerking met de softwareleverancier.

Door onze specialisatie op het snijvlak tussen business en IT, worden de consultants van Colosseus breed ingezet binnen systeemimplementatieprojecten. We denken actief mee over de beste manier om het systeem te implementeren.

Daarmee slaan wij een brug tussen de wensen en eisen van de verzekeraar en de geboden uitvoering door de leverancier.

Lees verder
Uitvoeren controle

Testen

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) moeten pensioenuitvoerders aan de slag met het inregelen van de nieuwe pensioenregelingen (FPR of SPR of beiden). Dit betekent het (al dan niet laten) bouwen van een nieuw systeem of het reeds beschikbare systeem aanpassen.

Het testen van een dergelijk nieuw systeem is vaak de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder zelf. De software leverancier levert de aangepaste software en is klaar. Wellicht is het voor u herkenbaar dat het nog een hele klus is om het systeem vervolgens te testen.

Naast een goede ondersteuning bij implementatietrajecten ondersteunen consultants van Colosseus ook perfect bij het automatisch testen van een (nieuw) systeem. Dit betekent een besparing van tijd en kosten maar bevordert vooral ook een snelle, kwalitatief goede en stabiele implementatie.

Lees verder

Colosseus en Axini testen nieuwe systemen pensioen

Interim

De jarenlange ervaring van onze consultants in diverse rollen en op verschillende projecten zorgt voor een brede inzetbaarheid.

Wij ondersteunen met name in rollen als actuaris, actuarieel analist en tester, business analist en informatieanalist en functioneel tester.

Interim