Ontzorgen

De Leven- en Pensioenbranche, daar ligt onze kennis en expertise! De branche is complex en sterk aan veranderende regelgeving onderhevig. Zo staat de pensioensector met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor een enorme transitie en juiste data is hiermee nóg belangrijker geworden.

Als verzekeraar of pensioenuitvoerder heb je een grote verantwoordelijkheid voor data maar ben je er ook sterk afhankelijk van. Bij Colosseus weten we dat juist het samenspel van die terreinen (data en vakinhoudelijke kennis) een specifieke benadering vraagt. Immers zonder data, geen klantbediening en zonder hoog specialistische materiekennis, geen administratie!

Wij combineren vakinhoudelijke kennis, methodieken en eigen software. Een bewezen strategie voor het effectief helpen bij sector specifieke vraagstukken op het gebied van data en operationele processen.

Visie Colosseus

Waarom Colosseus?

 • Specialist in de Leven- en Pensioenbranche
 • Aanzienlijke besparing in tijd en kosten
 • Ervaring met grote en kleine migraties
 • Volledig ontzorgd
 • Gespecialiseerde eigen software
 • Specifieke hulp waar nodig

Onze diensten

 • 1
  Datakwaliteit en -migraties
 • 2
  Systeem implementaties
 • 3
  Automatisering processen
 • 4
  Geautomatiseerd testen
 • 5
  Interim

Datamigraties

Complexe migratietrajecten beheersbaar maken. Dat is waar we goed in zijn en wat we graag doen.

Datamigraties draaien om het tijdig, juist en volledig overbrengen van data van het ene naar het andere systeem. Dat moet vastgelegd en aangetoond worden. Vaak migreren we ook nog richting een nog niet volledig gefixeerd doelsysteem, een extra toevoeging aan de complexiteit.

Hoe maken we het migratietraject efficiënter, beheersbaarder en daarmee goedkoper?

Onze methodiek en onze software zijn erop gericht een steeds beter antwoord te geven op die vraag. Dat is nooit ‘af’, we blijven onszelf uitdagen.

Datakwaliteit

Datakwaliteit

Het gaat erom om dat een deelnemer krijgt waar deze recht op heeft, dat er vertrouwen en zekerheid is in de juistheid van de administratie. Correcte data en correct gebruiken van data is hierbij een voorwaarde.

Er zijn verschillende mogelijkheden om datakwaliteit te beoordelen. Het is daarbij zeker niet altijd nodig alle rekenregels na te bouwen of een integrale reken technische controle uit te voeren.

Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende en wenselijke mogelijkheden bij het beoordelen van de datakwaliteit.

Lees verder
Datakwaliteit

Implementaties

Onze ervaren businessanalisten helpen met de implementatie van een nieuw administratiesysteem. Het implementeren van een nieuw systeem vereist vaak een nauwe samenwerking met de softwareleverancier.

Door onze specialisatie op het snijvlak tussen business en IT, worden de consultants van Colosseus breed ingezet binnen systeemimplementatieprojecten. We denken actief mee over de beste manier om het systeem te implementeren.

Daarmee slaan wij een brug tussen de wensen en eisen van de verzekeraar en de geboden uitvoering door de leverancier.

Lees verder
Uitvoeren controle

Automatisering processen

U heeft graag de controle over uw operationele processen, zoals UPO, URM en prognoseberekeningen. Helaas blijkt vaak dat dit onvoldoende gefaciliteerd wordt vanuit het bestaande systeemlandschap. Wij helpen u met een beproefd en bewezen geautomatiseerd proces. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan excasso, Pensioen 123 (startbrief) en Model de Ruijter. U wordt ontzorgd in het proces, waardoor u op een efficiënte wijze compliant bent.


Processen automatiseren pensioensystemen

Testen

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) ga je als pensioenuitvoerder aan de slag met het inregelen van de nieuwe pensioenregelingen (FPR of SPR of beiden). Het (al dan niet laten) bouwen van een nieuw systeem of het reeds beschikbare systeem aanpassen is hier onderdeel van.

De software leverancier levert de aangepaste software maar het testen van een nieuw systeem is vaak de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder zelf. Dit blijkt vrijwel altijd een zeer tijdrovende en intensieve klus.

Je bent dan niet alleen geholpen met goede ondersteuning bij het implementatie traject maar zeker ook bij geautomatiseerd testen van het systeem. Dit levert een besparing van tijd en kosten op maar bevordert vooral een snelle, kwalitatief goede en stabiele implementatie.

Lees meer

Colosseus en Axini testen nieuwe systemen pensioen

Interim

De jarenlange ervaring van onze consultants in diverse rollen en op verschillende projecten zorgt voor een brede inzetbaarheid.

Wij ondersteunen met name in rollen als actuaris, actuarieel analist en tester, business analist en informatieanalist en functioneel tester.

Interim