Ontzorgen

In ons vakgebied draait het specifiek om Leven/Pensioen en Data.

Een verzekeraar of pensioenuitvoerder heeft een grote afhankelijkheid van- en verantwoordelijkheid voor data. Daarnaast is Pensioen en Leven inhoud complex en sterk aan veranderende regelgeving onderhevig.

Bij Colosseus weten we dat juist het samenspel van die twee terreinen een specifieke benadering vergt -> Zonder data, geen klantbediening -> Zonder hoogspecialistsiche materiekennis, geen administratie.

We zijn specialist in kennis, methodieken en software waarmee we onze klanten helpen bij het dynamische samenspel van vakinhoud en data.

Visie Colosseus

Waarom Colosseus?

 • Specialist in de Leven- en Pensioenbranche
 • Aanzienlijke besparing in tijd en kosten
 • Ervaring met grote en kleine migraties
 • Volledig ontzorgd
 • Gespecialiseerde eigen software
 • Specifieke hulp waar nodig

Onze diensten

 • 1
  Datamigraties
 • 2
  Datakwaliteit
 • 3
  Implementaties
 • 4
  Interim

Datamigraties

Complexe migratietrajecten beheersbaar maken. Dat is waar we goed in zijn en wat we graag doen.

Datamigraties draaien om het tijdig, juist en volledig overbrengen van data van het ene naar het andere systeem. Dat moet vastgelegd en aangetoond worden. Vaak migreren we ook nog richting een nog niet volledig gefixeerd doelsysteem, een extra toevoeging aan de complexiteit.

Hoe maken we het migratietraject efficiënter, beheersbaarder en daarmee goedkoper?

Onze methodiek en onze software zijn erop gericht een steeds beter antwoord te geven op die vraag. Dat is nooit ‘af’, we blijven onszelf uitdagen.

Datakwaliteit

Datakwaliteit

Het gaat erom om dat een deelnemer krijgt waar deze recht op heeft, dat er vertrouwen en zekerheid is in de juistheid van de administratie. Correcte data en correct gebruiken van data is hierbij een voorwaarde.

Er zijn verschillende mogelijkheden om datakwaliteit te beoordelen. Het is daarbij zeker niet altijd nodig alle rekenregels na te bouwen of een integrale reken technische controle uit te voeren.

Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende en wenselijke mogelijkheden bij het beoordelen van de datakwaliteit.

Lees verder
Datakwaliteit

Implementaties

Onze ervaren businessanalisten helpen met de implementatie van een nieuw administratiesysteem. Het implementeren van een nieuw systeem vereist vaak een nauwe samenwerking met de softwareleverancier.

Door onze specialisatie op het snijvlak tussen business en IT, worden de consultants van Colosseus breed ingezet binnen systeemimplementatieprojecten. We denken actief mee over de beste manier om het systeem te implementeren.

Daarmee slaan wij een brug tussen de wensen en eisen van de verzekeraar en de geboden uitvoering door de leverancier.

Lees verder
Uitvoeren controle

Interim

De jarenlange ervaring van onze consultants in diverse rollen en op verschillende projecten zorgt voor een brede inzetbaarheid.

Wij ondersteunen met name in rollen als actuaris, actuarieel analist en tester, business analist en informatieanalist en functioneel tester.

Interim