Verlaag de operationele kosten dankzij rationalisatie

Rationalisatie

Productrationalisatie bij verzekeraars en pensioenuitvoerders

Productrationalisatie is een onderwerp dat de afgelopen jaren, met name bij verzekeraars, meerdere keren op de agenda heeft gestaan. Rationalisatie van bestaande producten is complex en kan een langlopend traject zijn. Bij aanvang is een extra investering nodig, die pas na de rationalisatie terugverdiend wordt.

Kiezen voor productrationalisatie

De belangrijkste redenen om te kiezen voor rationalisatie zijn:

 • Het verlagen van de operationele kosten
 • Het verbeteren van de klanttevredenheid

Dit wordt bereikt via rationalisatie omdat rationalisatie zorgt voor kortere doorlooptijden, meer STP-processen en minder fouten.

Als het aantal productvariaties in de portefeuille vereenvoudigd wordt, is de portefeuille makkelijker en dus goedkoper te beheren.

Doordat de winstmarges onder druk (blijven) staan, is kostenreductie een speerpunt voor de gehele verzekeringsbranche. De Nederlandsche Bank (DNB) sluit daar in haar visie van 2016 op aan.

Ondersteuning bij productrationalisatie

Colosseus kan ondersteuning bieden bij productrationalisatie. Wij helpen u graag bij:

In diverse trajecten is Colosseus bij al deze onderdelen betrokken geweest. Colosseus is dan ook in te schakelen voor hulp bij het gehele rationalisatietraject. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen het vooronderzoek samen met Colosseus uit te voeren.

Hieronder leest u meer over onze aanpak van deze vier fases van de rationalisatie.

Wat levert rationalisatie op?

 • Een grotere scope die leidt tot meer rationalisatie en dus meer kostenbesparing.
 • Minder doelproducten door extra input vanuit te rationaliseren producteigenschappen.
 • Goede afstemming van nieuwe producten op de architectuur van het (doel)systeem, waardoor minder systeemonderhoud nodig is in de toekomst.
 • Altijd inzicht in het gevolgde beleid door heldere documentatie.
 • Optimalisatie van processen binnen het rationalisatietraject: meer grip op deadlines.
 • Optimalisatie van beheerprocessen na de rationalisatie.
Schema

Polisbeheer vereenvoudigen?
Wij regelen het voor u!

Rationalisatietraject

Voorafgaand aan het opstarten van een rationalisatietraject, wordt er vaak al het nodige voorbereid: welke portefeuilles komen in aanmerking voor rationalisatie? Wat is de verwachte investering en de terugverdientijd? Wordt de rationalisatie uitgevoerd binnen een systeem wat al aanwezig is, of komen de vereenvoudigde producten in een nieuw systeem terecht? In hoeverre is dataschoning nodig?

Colosseus helpt om dit soort beslissingen verantwoord te nemen. Vanuit onze ruime ervaring met rationalisatietrajecten toetsen wij de haalbaarheid van het project op het gebied van onder meer planning en doorlooptijd, portefeuillekenmerken en financiële aspecten. Ook denken we mee over de inrichting van het project.

Analyse: optimale scope

Een belangrijk onderdeel van rationaliseren is de analyse van de bestaande portefeuille. Na een eerste analyse wordt vaak geconcludeerd dat de portefeuille bestaat uit een groot aantal verschillende producten. Daardoor lijkt productrationalisatie praktisch onmogelijk.

Colosseus heeft ervaring met grote en succesvolle rationalisatietrajecten. Onze consultants helpen met het identificeren van essentiële productverschillen binnen de portefeuille. Dit doen wij samen met uw (product)specialisten.

Onze open blik op de productportefeuille blijkt een welkome aanvulling op de aanwezige productkennis binnen de organisatie. Wij laten ons niet afschrikken door een grote hoeveelheid fiscale regimes, clausules, tariefgroepen of dekkingsvormen. Onze ervaring leert dat er meestal meer rationalisatie mogelijk is, dan onze klant in eerste instantie denkt.

Wij bekijken grondig hoe we zoveel mogelijk productvarianten in scope kunnen plaatsen. Hiervoor concentreren wij ons op de overeenkomsten tussen de producten. Onze ruime ervaring met het toepassen van verschillende oplossingen in eerdere rationalisatietrajecten geeft ons een streepje voor. Zo bepalen we de optimale scope voor de rationalisatie.

Ontwerp: vereenvoudigde producten

Wij kijken kritisch naar uw producten en de variaties. Vervolgens stellen we, samen met u, vast wat de productkenmerken zijn die wezenlijk van elkaar verschillen. We leggen hierbij de nadruk op de overeenkomsten tussen de productvarianten: Op basis van welke kenmerken wordt bepaald hoeveel producten er nu zijn? Vanuit welke overeenkomsten kunnen productvarianten worden samengevoegd? Welke kenmerken moeten worden behouden in de nieuwe producten? En hoe kunnen we deze het beste implementeren?

Door de actuariële en/of juridische achtergrond van onze consultants zijn wij in staat om, samen met de specialisten in uw organisatie, een goed onderbouwd beleid uit te zetten. Wij identificeren de productverschillen, dragen oplossingen aan voor het samenvoegen van productkenmerken en brengen advies uit over de voor- en nadelen van deze oplossingen.

Bij het onderzoeken van de oplossingen houden we daarnaast (indien van toepassing) rekening met de architectuur van uw (doel-)administratiesysteem, zodat de gerationaliseerde producten naadloos aansluiten op de mogelijkheden van uw verzekeringsadministratie. Dit bevordert de toekomstbestendigheid van deze producten en voorkomt fouten in het beheer ervan.

Bovendien creëren we draagvlak bij de specialisten in uw organisatie, voordat we de mogelijke oplossingen en gevolgen voorleggen aan de beslissingsbevoegde. Dit doen we door de specialisten uitgebreid om input te vragen en te betrekken in het identificeren van de oplossingen.

Los van de inhoudelijke kant van rationaliseren vinden wij het belangrijk om acties en besluiten goed te documenteren. Hierbij ligt onze focus op een efficiënte manier van werken: heldere documentatie waar nodig en een goed inzicht in genomen besluiten en uitgezet beleid.

Efficiënte implementatie

Door de combinatie van een gedegen onderbouwde besluitvorming, de focus op overeenkomsten tussen de producten en de nauwe samenwerking met uw (product)specialisten, behalen we snel resultaat in het rationalisatietraject.

Onze ervaring is dat “dedicated werken”, waarbij de benodigde juridische, actuariële en fiscale specialisten als team samenwerken, een goede manier is om snel succes te behalen.

Wij adviseren om tijdig te beginnen met implementatie van het beleid. Op deze manier komen de beslissingen die tijdens de implementatie nog nodig zijn snel aan de orde. Deze kunnen dan in een vroeg stadium verder uitgewerkt worden.

Vragen over productrationalisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Opdrachtgevers

 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen