Controle over uw datakwaliteit

Datakwaliteit

Datakwaliteit in pensioen en verzekeringen

Datakwaliteit is een belangrijk thema. Onvoldoende kwaliteit van data bij financiële organisaties kan gevolgen hebben voor operationele kosten, strategische wendbaarheid en reputatie.

Onderzoek naar datakwaliteit
Het aantal pensioenfondsen neemt de laatste jaren drastisch af. Tientallen pensioenfondsen zijn volgens DNB bezig de pensioenadministratie, of zelfs alle activiteiten elders onder te brengen. Het doel van een onderzoek naar datakwaliteit is niet alleen meer zekerheid te geven over de eigen administratie, maar ook ter voorbereiding op een eventuele fusie of overname.

Datakwaliteit van pensioenfondsen

Colosseus kan, indien gewenst met behulp van onze software-oplossingen, de datakwaliteit van pensioenfondsen controleren op onjuistheden. Daarnaast kunnen wij bijdragen aan het op orde krijgen van de administratie indien er sprake is van vervuilde of incomplete data.

Wij bieden een drietal modules aan voor datakwaliteit projecten:

Elke module wordt afgesloten met een (deel)rapportage over de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. Hierin is een overzicht te vinden van de geconstateerde verschillen tussen de verwachte en werkelijke data.

Indien de bevindingen met betrekking tot de datakwaliteit nader zijn onderzocht in de Analyse module, zal het eindrapport ook aanbevelingen bevatten voor oplossingsrichtingen om de geconstateerde tekortkomingen in de toekomst te voorkomen of beheersen..

Naast de standaard modules bieden wij ook ondersteuning op maat, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een quick scan of het inzetten van een consultant om bepaalde (reeds bekende) problemen met de datakwaliteit te analyseren.

Lees hieronder meer over deze modules.

Wat levert de juiste data kwaliteit op?

 • Zekerheid voor het pensioenfonds over de eigen administratie.
 • Voorbereiding op een eventuele fusie of overname.
 • Voldoen aan regelgeving en eisen van de DNB.
 • Operationele kostenbesparing en efficiëntere processen.
 • Meer waarheidsgetrouwe waardering van de pensioenverplichtingen.
 • Verbetering reputatie en vertrouwen van deelnemers door minder fouten (bijvoorbeeld het verstrekken van correcte uitkeringen en UPO’s).
 • Resultaat behalen met een minimale inzet van extra resources en binnen een zeer gunstige doorlooptijd.

Schema

Klaar voor controle?
Onze consultants helpen u op weg!

Aanspraken module

In de Aanspraken module worden alle aanspraken (tijdelijk en levenslang ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen) nagerekend door middel van een bestandscontrole met onze speciaal hiervoor ontwikkelde tool: de Rekenbox Pensioenadministratie.

Aan de hand van de gegevens van het bronsysteem worden de aanspraken door onze Rekenbox Pensioenadministratie verwerkt. Aangezien de aanspraken per mutatiestand nagerekend worden, is bij een fout direct inzichtelijk of het een structurele of incidentele fout betreft.

Door alle aanspraken door te rekenen wordt de datakwaliteit op grondige wijze en met minimale inzet van resources gecontroleerd. De tool houdt rekening met alle gebruikelijke mutaties, zoals:

 • Salariswijziging
 • Inkomende en uitgaande waardeoverdracht
 • Verevening bij echtscheiding
 • Franchise
 • Indexatie
 • Pensionering
 • Uitruil
 • Hoog/laag
 • Einde relatie
 • Overlijden

Daarnaast controleert de tool ook de eindstand van alle aanspraken. Hierdoor is het gemakkelijk om tussentijdse correcties in de mutatiehistorie uit de foutrapportages te filteren. In de rapportages blijven hierdoor alleen de werkelijk foutieve data en incorrecte mutaties over.

Datacontrole module

De Datacontrole module is een aanvullende bestandscontrole op de Aanspraken module. Hierin wordt alle data vergeleken met de huidige stand van gegevens van externe bronnen (zoals de gemeente-administratie, UWV of gegevens van werkgevers).

Deze module verzorgt controle op de volledigheid en juistheid van data en de werking van gebruikte interfaces.

Daarnaast vindt er in deze module een logische bestandscontrole plaats met betrekking tot bijvoorbeeld lege velden en negatieve waarden in de aangeleverde data.

Analyse module

In de Analyse module worden logische validatieregels toegepast op de ontvangen data. Bijvoorbeeld logische verbanden tussen relatiegegevens van deelnemers en exen, of het verband tussen ingegane nabestaandenpensioenen en overleden deelnemers. Standaard is er een set validatieregels beschikbaar, maar we kunnen ook extra validatieregels toevoegen.

De uitkomsten uit de Analyse module, Datacontrole module en logische validatieregels, die niet corresponderen met de verwachtingen, worden geanalyseerd door middel van deelwaarnemingen. Zodoende kan de oorzaak worden achterhaald. Dit gebeurt per onderwerp. Vervolgens doen wij aanbevelingen om de geconstateerde fouten te beheersen of op te lossen.

Deelwaarnemingen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

 • Waarde-overdracht
 • Verevening en conversie
 • Correcties
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Expiratie en excasso

Voor de Analyse module kunnen wij onze software inzetten om het proces en de controles te optimaliseren.

Wilt u dat wij de datakwaliteit op grondige wijze en met minimale inzet van resources controleren? Neem contact met ons op voor meer informatie over datakwaliteit.

Opdrachtgevers

 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen
 • Centraal Beheer
 • ASR
 • Delta Loyd
 • Robeco
 • Rabobank
 • Achmea
 • Hibin
 • Scildon
 • Waard verzekeringen