1. dienstverlening
  2. datakwaliteit

Datakwaliteit

Iedereen die regelmatig met data werkt, heeft wel een bepaalde voorstelling van het begrip datakwaliteit. Vaak begint het met een vrij technische voorstelling: bronsystemen bevatten foute gegevens, die moeten worden opgeschoond. Deze voorstelling is niet onjuist, maar datakwaliteit is méér dan dat.

Het behelst onder anderen ook een juist datamanagement beleid. Denk bijvoorbeeld aan processen en cultuur die erop gericht zijn datakwaliteit op orde te houden.

Datakwaliteit is voor pensioenfondsen is met de komst van de Wet toekomst pensioenen relevanter dan ooit.

De Pensioenfederatie heeft zes stappen gedefinieerd in het Kader Datakwaliteit. Deze staan hieronder weergegeven.

Datakwaliteit voor pensioenbedrijven

Onze opties voor datacontrole en -analyse

Datakwaliteit
Datacontrole
Steekproef

Datacontrole

Aan de hand van data requirements wordt gecontroleerd of de data accuraat, volledig en geschikt is.


We voeren daarbij (grotendeels geautomatiseerde) controles uit als:

-> Verbandscontroles; relationele validaties

-> Systeemcontroles; consistentie tussen verschillende systemen (bv afdelingen)

-> Controle op consistentie externe bronnen (bv UWV, BRP, etc)

-> Schoning dmv User Interface binnen Colosseus DataPlatform


Resultaat:

-> Dashboard met % correct en % incorrect en op detailniveau inzicht

-> Rapportage 

-> Aanbevelingen voor vervolgstappen

Uitvoeren steekproef

Op basis van een steekproef worden geselecteerde deelnemers nagerekend. Fondsspecifieke risicogroepen worden geselecteerd (bv. AO en echtscheiding).

Narekenen doen we op basis van pensioenreglementen vergelijken we met bv. UPO. Alle mutaties (ook TWK) komen aan bod, maar ook overgangsbepalingen en wetswijzigingen.

N.a.v. deze analyse wordt bepaald of het eventueel systematische fouten betreft. De controle blijft daarmee niet beperkt tot de gekozen steekproef! 

Aanspraken narekenen

De aansprakenmodule van Colosseus DataPlatform rekent tot een bepaald moment in het verleden alle aanspraken volledig na. Deze module is door onze actuarissen gemaakt en getest.

Door die resultaten te vergelijken met de bestaande administratie krijgt u zekerheid over of de aanspraken en rechten juist in het systeem staan. 

Wat levert hoge datakwaliteit op?

  • Zekerheid richting deelnemers en verzekeringnemers over administratie
  • Voldoen aan regelgeving en eisen van De Nederlandsche Bank
  • Operationele kostenbesparing en efficiëntere processen
  • Waarheidsgetrouwe waardering van de pensioenverplichtingen
  • Verbetering reputatie en vertrouwen
  • Voorbereiding op een eventuele fusie of overname